правило максимального тиску життя


правило максимального тиску життя
Організми розмножуються з інтенсивністю, яка забезпечує максимально можливу їх чисельність.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.